Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia

Logo UE top

 

Umbrella Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Beta Consult Bohdan Turowski oraz z 7. jednostkami samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego:

 • Gminą Miejską Wałbrzych
 • Gminą Gryfów Śląski
 • Gminą Lubomierz
 • Gminą Mirsk
 • Gminą Miejską Piechowice
 • Gminą i Miastem Lwówek Śląski
 • Gminą Wleń

realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:

„Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”

Kalendarz projektu

 

calendar

 

Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 7 JST grupy docelowej poprzez działania nakierowane na podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.
Okres realizacji projektu 1 października 2016 do 31 marca 2018.

Wartość projektu: 1 582 800,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 333 983,84 zł
Wkład własny: 248 816,16 zł

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE DLA:

195. pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego
7. jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego

REALIZOWANE ZADANIA:

 • Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w obszarze podatków i opłat lokalnych
 • Wdrażanie rozwiązań zarządczych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
 • Doskonalenie kompetencji kadr JST w obszarze podatków i opłat lokalnych
 • Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji i poprawa obsługi klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze nieruchomości komunalnych
 • Wsparcie JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości oraz elektronizacji procesu świadczenia usług w obszarze zarządzania nieruchomościami

PLANOWANE EFEKTY:

 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożą rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz w obszarze zarządzania nieruchomościami.
 • 20% przyrost punktacji dla urzędów w wyniku samooceny CAF 2 w stosunku do samooceny nr 1
 • Min. 150 pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy podniosą kwalifikacje w ramach specjalistycznych szkleń

 

logo partnerzy bottom

 

 

Więcej na: www.mapadotacji.gov.pl

 Pobierz ulotkę pdf-icon-6 

 

Poprawiono: czwartek, 16, marzec 2017 16:20

Odsłony: 3145

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 w organizacjach sektora publicznego

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO27001 jest jednym z systemów wymaganych przez Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI i pozwala na kompleksowe rozwiązanie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w organizacji publicznej.
Korzyści płynące z wdrożenia systemu:

 • Identyfikacja zasobów informacyjnych mających kluczowe znaczenie dla organizacji i wymagających odpowiedniej ochrony,
 • Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji, pozwalająca na zastosowanie adekwatnych zabezpieczeń i uzasadnienie wymaganych inwestycji,
 • Określenie jasnych zasad postępowania dla pracowników, np.: zasad tworzenia, przechowywania, udostępniania czy niszczenia informacji,
 • Wprowadzenie mechanizmów okresowej oceny skuteczności wdrożonych zabezpieczeń, działań zapobiegawczych i korygujących, pozwalające na ciągłą kontrolę poziomu bezpieczeństwa,
 • Określenie zasad postępowania w przypadku zaistnienia incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym zabezpieczenia informacji oraz dowodów,
 • Podniesienie wiarygodności w oczach Klientów poprzez wykazanie się dużą dbałością o bezpieczeństwo ich informacji,
 • Spełnienie wymagań prawnych, w tym wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (po wdrożeniu dodatkowych elementów) oraz wymagań przetargowych.
 • Zmniejszeni kosztów utrzymania i rozwoju systemów IT

Oferujemy pełen zakres usług w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji tj. doradztwo, szkolenia, audyty, doskonalenie, wdrożenie systemu oraz nadzór nad systemem.

Poprawiono: wtorek, 18, luty 2014 13:35

Odsłony: 10236

Wdrożenie zarządzania usługami informatycznymi wg ISO 20000 w urzędzie

Międzynarodowa norma ISO/IEC 20000 - Zarządzanie usługami IT - zawiera wytyczne i wymagania do budowy systemów zarządzania usługami IT pozwalające na kompleksowe uregulowanie obszarów informatycznych w organizacji począwszy od zarządzania usługami, poprzez zarządzanie infrastrukturą, konfiguracją, wydajnością, na kwestiach rozliczeń finansowych skończywszy.
Norma definiuje najważniejsze procesy IT oraz zasady zarządzania poziomem usług.
Wdrożony system pozwala na optymalizacje zdefiniowanych procesów zarządzania IT, a tym samym wzrost efektywności i zmniejszenie kosztów funkcjonowania urzędu, a także zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez przeprowadzanie regularnej analizy ryzyka i odpowiednie zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami.
Oferujemy pełen zakres usług w obszarze zarządzania usługami IT tj. doradztwo, szkolenia, audyty, doskonalenie, wdrożenie systemu oraz nadzór nad systemem.

Poprawiono: wtorek, 18, luty 2014 14:11

Odsłony: 7591

Wdrożenie Krajowych Ram Interoperacyjności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) określa wymagania dotyczące sposobu zarządzania systemami informatycznymi w instytucjach publicznych. Wdrożenie KRI polega w dużym stopniu na wdrożeniu wymagań norm ISO27001 – bezpieczeństwo informacji lub ISO20000-1 – zarządzanie usługami IT
Wdrożenie KRI obowiązuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.
Oferujemy pełen zakres usług we wdrożeniu KRI tj. doradztwo, szkolenia, audyty, doskonalenie, wdrożenie systemu oraz nadzór nad systemem.

Poprawiono: wtorek, 18, luty 2014 14:23

Odsłony: 8442

O nas

Umbrella świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu doskonalenia zarządzania od 1996. Posiadamy zespół konsultantów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkuset projektów wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia zgodnie z zasadami kompleksowego zarządzania jakością w sektorach biznesu i administracji publicznej.

Zostaliśmy wyróżnieni Laurem Premiera za wprowadzenie systemów zarządzania jakością do krajowej administracji publicznej oraz Polską Honorową Nagrodą Jakości.

Pomagamy naszym klientom biznesowym we wdrożeniu Modelu EFQM a administracji publicznej we...

Czytaj Więcej...

Opinie klientów

Prezes Rady Ministrów RP
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracowników i konsultantów Umbrelli w działania na rzecz wdrażania zaawansowanych systemów zarzadzania jakością w sektorze publicznym.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez Umbrella Consulting zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą starannością w dążeniu do spełnienia naszych potrzeb i oczekiwań.
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Fachowość konsultantów Umbrelli umożliwiła sprawne i zgodne z przepisami UE przeszkolenie grup pracowników, w tym zarządu i wyższej kadry menedżerskiej, w zakresie stosowania modelu EFQM do przeprowadzenia samooceny.
Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie
Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu konsultantów Umbreli oraz bardzo dobrej współpracy z dyrekcją i personelem szpitala System Jakości ISO 9000 wdrożono bardzo sprawnie, a obecnie jego codzienna realizacja jest widoczna i odczuwalna we wszystkich aspektach związanych z realizacja tak procesów medycznych jak i procesów związanych z infrastrukturą techniczną.
Polskie Koleje Państwowe
W ramach projektu Szkolenie kadr Grupy PKP w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem informacji przeszkolono 840 pracowników spółek Grupy PKP. Sposób przeprowadzenia szkoleń oceniamy jako wysoce profesjonalny, a projekt zrealizowany był z należytą starannością.
Bank Millennium S.A.
Cały proces związany z organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia spełnił wszystkie nasze oczekiwania oraz charakteryzował się szybkością i elastycznością działania. Podsumowując dotychczasowa współpracę rekomendujemy firmę Umbrella Consulting, jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwa firma przywróciła nam wiarę, iż warto zatrudniać konsultantów. Wybór Państwa firmy okazał się być wyborem uzasadnionym i cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować.
Najwyższa Izba Kontroli
Szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością, z dużym profesjonalizmem oraz rzetelnym podejściem do wykonywanych prac.
Citibank Handlowy
W trakcie trwania projektu konsultanci Umbrella przeprowadzili szereg szkoleń, warsztatów oraz konsultacji – co stanowiło niezbędną pomoc doradczą dla prawidłowej realizacji projektu.
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Umbrella Consulting w okresie 1 czerwca 2009 do 31 grudnia 2010 zrealizowała w ramach projektu PO KL „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska I Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie” usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz 27 urzędów administracji publicznej …. wykazując się najwyższą starannością w dążeniu do spełnienia potrzeb i oczekiwań urzędów, czego dowodem są bardzo wysokie wyniki badań satysfakcji urzędów.
Fiat Auto Poland S.A.
Umbrella świadczyła usługi szkoleniowe w sposób staranny i profesjonalny. Współpraca przebiegała bezproblemowo, sprawnie i twórczo. Konsultanci Umbrelli przeprowadzili interesujące szkolenia oraz udzielili wszelkiej merytorycznej pomocy niezbędnej do sprawnej realizacji projektu.
Deloitte Business Consulting
Świadczone przez Umbrella Consulting Sp. z o.o. usługi zostały zrealizowane w sposób należyty i zgodny z warunkami umowy. Oceniamy współpracę z Umbrella jako bardzo dobrą i w pełni profesjonalną. Przeprowadzone szkolenia uzyskały również bardzo dobre oceny ze strony uczestników, jak i Kierownictwa Programu, mimo dosyć trudnej tematyki zarządczej. Szkolenia miały charakter kompleksowy i zawierały części wykładowe oraz interaktywne ćwiczenia. Szkolona kadra pochodziła zarówno z najwyższych, średnich i operacyjnych stanowisk kierowniczych, jak i spośród szeregowych pracowników ZUS.
Schenker Sp z o.o.
Potwierdzamy, że Umbrella Consulting zrealizowała kompleksowy projekt doskonalenia zarzadzania obejmujący szkolenia, warsztaty i usługi doradcze z dziedziny zarządzania jakością oparte na Modelu EFQM. Rekomendujemy Umbrella Consulting, jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.

© Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.